Hoppa till huvudinnehåll

Studieresa

Studieresor för breddad kunskap och nya referensramar kring kommunal verksamhet och fackligt arbete.

Vision, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Kommunal och Sacoförbund inom Sacorådet i Göteborgs Stad erbjuder medel för att kunna genomföra studieresor till städer i Sverige och Europa för medarbetare och chefer i Göteborgs Stad.

Syfte och mål
Studiebesök erbjuder en möjlighet att få ökad kunskap om och en vidgad syn på hur kommunal verksamhet kan organiseras och genomföras. Exempel:

  • Förutsättningar, resultat och kvalitet i verksamheterna.
  • Styrnings- och ledningsprocesser.
  • Delaktighet och inflytande både för brukare och medarbetare.
  • Hur man, i andra kommuner/länder, arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Hälsa och friskvårdsinsatser för medarbetare.
  • Fackens roll och arbetstagarnas kollektiva medinflytande.
  • Sprida erfarenheter till andra medarbetare på enheten och bidra till verksamhetsförbättringar till gagn för medarbetarskapet och den egna verksamheten.

Målgrupp
Fackligt förtroendevalda, skyddsombud, medarbetare/medlemmar samt chefer i Göteborg Stads nämndsverksamheter.

Mer information under dokument & länkar.

Publicerad: 2019-09-16

Senast uppdaterad: 2019-09-16

Dela artikeln