Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

Sacorådet består av 13 förbund. Därutöver består Sacorådets styrelse av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, kassör, samt sekreterare

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkansgrupperna bereds i styrelsen.

Verksamhetsåret 2024

Erén Andersson, ordförande, kommunombud Sacorådet

Anders Ehlén, Sveriges Skolledare, förste vice ordförande

Carolina Dennisdotter, DIK, andre vice ordförande

Eva Karlefjärd, sekreterare, kommunombud Sacorådet

Peter Carlmark, kassör, kommunombud Sacorådet

Jörgen Persson, Sveriges Ingenjörer

Maria Knutsson, Sveriges Arbetsterapeuter

Linnea Bäcklund, Fysioterapeuterna

Katrin Pålsson, Akavia

Susanne Allered, Sveriges Skolledare

Oliver Cruz Rankovic, Sveriges Psykologförbund

Linnéa Nilsson, DIK   

Zandra Valencia Skogsfors, Sveriges Arkitekter

Katarina Johansson, Naturvetarna

Erik Torstensson, SRAT

Karolina Pettersson, Sveriges Läkarförbund

Johan Tessin, Sveriges Farmaceuter

René Wiltoft Möller , SULF

Publicerad: 2014-02-21

Senast uppdaterad: 2024-02-14

Dela sidan