Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

Allmänt om arbetsmiljö

I Göteborgs stad finns en gemensam processkarta för arbetsmiljöområdet i personalingangen.goteborg.se, under fliken Chef- HR-processer-arbetsmiljö och hälsa. Denna process bör alla chefer följa för att löpande "göra rätt" i relation till sitt arbetsmiljöansvar. Skyddsombud bör känna till och utgå från denna process. Det kan dock vara på sin plats att komplettera med informationsmaterialet nedan. Längst ner på sidan ligger ett s.k. omorganisationspaket. Med omorganisation menar vi alla större förändringar i verksamhet, personal, budget, arbetsplatsens utformning m.m.Vi har också sammanställt ett häfte som tar upp de viktigaste paragraferna i lagar och förordningar på arbetsmiljöområdet som bl.a. innehåller:

  • Om skyldigheter hos arbetsgivare och arbetstagare
  • Om Skyddsombudets roll
  • Om Skyddsombudets rättigheter och befogenheter
  • Om Arbetsmiljöverkets roll
  • Tips om det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ladda ner  Handbok för skyddsombud. 

Ladda ner skyddsombudsregler för nybörjare här.

Arbetsmiljöverket

har givit ut ett antal föreskrifter angående arbetsmiljön. Du kan hitta dom om du går in på arbetsmiljöverkets hemsida. www.av.se

Anmälan av skyddsombud

Blankett för att anmäla skyddsombud hittar du under rubriken Sacorådets dokument. .Det framgår av blanketten hur anmälan går till och vart den skall skickas. 

Checklistor för skyddsrond från Prevent

Det finns checklistor från Prevent som kan användas för skyddsrond på din arbetsplats. Den allmänna checklistan är omfattande och man får välja vilka punkter man använder.

För mer information kan du gå in på www.prevent.se

Vid förändring av verksamheten

Dessa dokument är en sammanställning av vad Arbetsmiljölagen och -förordningen föreskriver vid förändring av verksamheten.

Föreskrifterna 2001:1 samt 2009:2 är viktiga föreskrifter som ger en bra vägledning. Andra aspekter som är viktiga att beakta är förebyggandet av Våld- och hotsituationer. På arbestgivarplattformen Personec återfinns, under fliken chef, processen "arbetsmiljö och hälsa". Vi hänvisar också gärna till den processkartan, som ju alla chefer har som stöd. Några av nedanstående dokumnet finns också under processen. Här finner du kompletterande information som är viktig, inte minst för skyddsombud.

Arbetsmiljöutbildningar

Vi genomför regelbundna träffar för skyddsombud och andra fackliga företrädare. Dessa träffar syftar bl.a. till att få en bild av aktuella arbetsmiljöfrågor i staden samt att stödja varandra med information och nyheter inom arbetsmiljöområdet generellt. För datum och tider, se kalendariet.

Litteratur

Arbetsmiljöansvar och straffansvar, Arbetsmiljöverket

Rapporter från Saco

Läs mer och beställ/ladda ner Sacos rapporter.

Skyddsombud – med rätt att göra skillnad, 2013
Vara skyddsombud, 2012
Hot och våld mot akademiker, 2008

Publicerad: 2013-08-29

Senast uppdaterad: 2014-10-29

Dela sidan