Starta och driva Sacoförening

I alla Malmö stads förvaltningar finns Sacomedlemmar och målet är att det i alla förvaltningar ska det finnas en Sacoföreningen. Sacoföreningens främsta uppgift är att utse representanter till aktuella samverkansgrupper.

Publicerad: Tisdag 17 dec 2013

Senast uppdaterad: Onsdag 18 okt 2017

Sacoförening är en organiserad och strukturerad sammanslutning av fackligt förtroendevalda på en förvaltning eller inom en verksamhet, exempelvis kärnområde, enhet eller institution. Verksamhetsområdets omfattning skall framgå av föreningens stadgar. Medlemmarna är fackligt förtroendevalda och anslutna till något av Sacos förbund och de har inom sig vid årsmöte valt en ordförande, sekreterare och ledamöter. Förutom dessa funktioner skall en eller flera representanter utses till relevant lokal samverkansgrupp/förvaltningsråd. Sacoförening skall sträva efter att inkludera representanter från samtliga Sacoförbund inom sitt verksamhetsområde. Sacoförening äger rätt att utse en representant till Centrala Sacorådets årsmöte. Sacoföreningen ska även upprätta kontaktvägar med övriga Sacomedlemmar i stort inom förvaltningen för att på så vis tydliggöra Sacoföreningens arbete i de olika samverkansgrupperna .

Alla Sacoföreningar skall skicka kopia på årsmötesprotokoll till Sacokansliet saco@malmo.se. Om uppdraget som Sacorepresentant upphör skall detta meddelas Sacokansliet. Tillkomsten eller avslut av Sacorepresentantskap meddelas även arbetsgivaren.