Starta och driva Sacoförening

I alla Malmö stads förvaltningar finns Sacomedlemmar och målet är att det i alla förvaltningar ska det finnas en Sacoföreningen. Sacoföreningens främsta uppgift är att utse representanter till aktuella samverkansgrupper.

Publicerad: Måndag 13 nov 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 21 nov 2019

Sacoföreningen är en organiserad och strukturerad sammanslutning av fackligt förtroendevalda på en förvaltning eller inom en verksamhet, exempelvis kärnområde, enhet eller institution. Verksamhetsområdets omfattning ska framgå av föreningens stadgar. Medlemmarna är fackligt förtroendevalda och anslutna till något av Sacos förbund och de har inom sig vid årsmöte valt en ordförande, sekreterare och ledamöter. Förutom dessa funktioner ska en eller flera representanter utses till relevant lokal samverkansgrupp/förvaltningsråd. Sacoförening ska sträva efter att inkludera representanter från samtliga Sacoförbund inom sitt verksamhetsområde.

Sacoföreningen äger rätt att utse en representant till Centrala Sacorådets årsmöte. Sacoföreningen ska även upprätta kontaktvägar med övriga Sacomedlemmar i stort inom förvaltningen för att på så vis tydliggöra Sacoföreningens arbete i de olika samverkansgrupperna .

Alla Sacoföreningar ska skicka kopia på årsmötesprotokoll till Sacokansliet saco@malmo.se. Om uppdraget som Sacorepresentant upphör ska detta meddelas Sacokansliet. Tillkomsten eller avslut av Sacorepresentantskap meddelas även arbetsgivaren.