Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter är både en facklig och en professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter.

Publicerad: Onsdag 11 jun 2014

Senast uppdaterad: Måndag 20 nov 2017

FSA driver medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen; arbetar med yrkes-, utbildnings- och forskningsfrågor, löner, avtal, yrkets utveckling samt opinionsbildning kring arbetsterapeuter. FSA är partipolitiskt obundet och har ca 120 medlemmar i Malmö stad.