TISDAG 25 NOVEMBER

Ett psykologiskt perspektiv på lön

10:00 - 12:00

Kom och lyssna till Karin Karlström, leg. psykolog och utredare chef- och ledarskapsfrågor på Saco, som utifrån ett psykologiskt perspektiv berättar om sambandet mellan lön och olika typer av arbetsrelaterade attityder och beteenden (som t ex motivation och prestation), och vad som påverkar detta samband. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor och diskussion!

En grundläggande tanke bakom individuell lönesättning är att det finns ett positivt samband mellan faktisk lön och motivation. Lönen antas därför fungera som drivkraft och styrmedel, genom att öka motivationen hos medarbetarna och stimulera till goda prestationer som är bra för verksamhetens utveckling. Men den psykologiska forskningen visar att människor upplever och reagerar olika på lön, och att det därför inte är lönen i sig som har störst betydelse för motivationen utan hur vi upplever lönen och lönesättningen. Upplever man lönen som rättvis kan den skapa drivkraft och motivera till goda prestationer. Samtidigt hävdar vissa forskare att löneskillnader kan ha negativa effekter och leda till konflikter och samarbetssvårigheter. 

När: Den 25 november kl. 10.00 - 12.00

Var: Pelarsalen, Stadshuset

Anmälan: Anmälan är stängd.

Inbjudan vänder sig till dig som är chef och medlem i något av Sacos förbund. Även du som är fackligt förtroendevald och arbetar med lön är välkommen.

Kontakt vid frågor Katrin Skatt Gåvertsson katrin.skatt-gavertsson@malmo.se 040-34 51 16