TISDAG 25 SEPTEMBER
Stadshusets konferenscenter

Arbetsmiljöforum 180925

13:15 - 16:00

Stadshusets konferenscenter, lokal: Pelarrumet

Välkomna till det första Arbetsmiljöforumet efter sommaren!

Vi välkomnar både skyddsombud och samverkansrepresentanter till forumet.

Dagens program

13.15 - 13.30 Inledning
13.30 - 14.25

Stick Ut!

Stick Ut är ett forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet i syfte att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att prova olika former för att arbeta utomhus.

Charlotte Petersson och Heléne Westberg, projektledare för Stick Ut

14.25 - 14.45  Fika
14.45 - 15.50

Former och normer för ett hållbart arbetsliv

Vilka hinder och möjligheter finns det till att arbeta mer utomhus i våra verksamheter? Reflektion och övningar tillsammans med Charlotte Petersson och Heléne Westberg.

15.50 - 16.00 Avslutning

 Utbildningen är godkänd av HR- strategiska avdelningen för facklig utbildning med bibehållen lön. Anmäl detta i HRutan.

 Varmt välkommen!

Hanna Ljungberg, Arbetsmiljösamordnare

Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam saco@malmo.se 040-345116