Ny som chef - Malmö

Välkommen till ett inspirationsseminarium för dig som är ny i chefsrollen, eller kanske på väg att bli chef.

Publicerad: Måndag 17 mar 2014

Senast uppdaterad: Måndag 27 okt 2014

Coachande kommunikation

- för öppenhet, energi & resultat!

I denna inspirerande och upplyftande dragning ges en överblick av den nya sortens kommunikation för ledare och chefer.

Att bara "prata" med varandra ger inte alltid de effekter som vi vill uppnå på jobbet. Olika sorters samtal är en disciplin som förutsätter fokus och mål och en vilja att agera öppet.

Det coachande ledarskapet förutsätter förmågan till kommunikation och att reglera spänning i processen mellan människor.

I kraftfulla kommunikationsklimat betonar man mycket hur man arbetar och kommunicerar tillsammans snarare än var och en för sig.

Att utveckla, förnya och förädla sin förmåga att kommunicera som coachande ledare och chef - gärna med hjälp av den energi som finns i motsättningar - skapar många aha-upplevelser och insikter som leder till kraft och arbetsglädje i organisationen.

Ur innehållet:

  • Det coachande förhållningssättet
  • Vilka resultat vill du ha - hur säkerställer du det?
  • Samtalsmetodik!
  • Emotionell intelligens i praktiken
  • Hur regleras spänning och konflikt mot resultat?
  • Hur utvecklas verksamheten framåt?

Läs mer och anmäl dig på: