Träff med Göteborgs stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad fick en inbjudan till Göteborgs stad för att prata omorganisation.

Publicerad: Tisdag 26 sep 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 26 sep 2017

I Göteborgs stad sker två förändringsprojekt just nu, det ena är att lyfta ur skolan ur stadsdelförvaltningarna och det andra är att göra en översyn om vilka ärenden som ska hanteras i vilka nämnder.

I samband med detta så kontaktade Göteborgs stad oss i Centrala Sacorådet för att fråga om vi kunde komma och berätta hur vi tänkte när vi gjorde vår omorganisation 2013 då vi lyfte ur skolförvaltningarna från våra stadsdelsförvaltningar. Denna förfrågan tackade vi med glädje ja till.

Vi fick chansen att prata ur facklig synvinkel på vår omorganisation samt att vi även passade på att berätta om vår nyss gjorda omorganisation i maj. Vi lämnade tips som de bör tänka på. Och vi fick höra hur Göteborgs stads politiker tänker i deras omorganisastion samt hur de tjänstepersoner som håller i projekten tänker fortsatt framöver.

Det var en väldigt lyckad dag och vi fick mycket inspiration med oss från Göteborgs Sacoråd och deras fackligt förtroendevalda. Vi önskar dem fortsatt lycka till på färden!