Ansvarsområden

Ordförande: Elin
Ledamöter: Lars, Oskar, Michael, Inger & Maria
Suppleanter: Sofie & Adam

  • Förhandling omställningsstöd: Sofie & Michael
  • RALS: Oskar & Inger
  • Samverkansmöten: Elin & Lars
  • Förhandlingsdelegation AT-avtal: Vakant
  • Bilgrupp: Michael & Adam
  • Arbetsmiljökomitté (AMK): Inger & Adam
  • MBL-förhandlingar: Elin & Lars
  • Enskilda personalärenden: Elin & SVF ombudsmän (Torbjörn & Björn)
  • Hemsida: Adam

Publicerad: Fredag 27 maj 2022

Senast uppdaterad: Fredag 27 maj 2022