TISDAG 21 APRIL

Ordförandeträff

08:30 - 10:00

Träff för ordföranden i lokala Sacoföreningar.

ordförandeträffar.docx

Kontakt vid frågor Liselotte Hakeberg liselotte.hakeberg@saco.goteborg.se

Ja tack, jag kommer!