ONSDAG 8 JUNI
First Hotel

Åter till fattigdomen

11:00 - 13:00

Lokal Orkidé First Hotel i Centralstationsbyggnaden. Ingång mot Nordstan.

När socialtjänstlagen infördes 1982 var målet att täppa till de sista hålen i välfärdsbygget. Många trodde att fattigdomen skulle försvinna och de sociala problemen minska. Men idag växer sprickorna i välfärden och trycket på socialtjänsten ökar, samtidigt som krav på motprestation lägger ansvaret på individen. Det är inte längre givet att fattiga och utsatta får den hjälp de behöver av samhället, och många får istället hoppas på välgörenhet. Vad ligger bakom förändringen? Vilka värderingar ska styra socialtjänstens arbete? Hur ska framtidens välfärd se ut?

Kent Werne, journalist och författare, och Tobias Davidsson, forskare i socialt arbete vid Göteborgs universitet, föreläser och samtalar utifrån den aktuella antologin ”Det yttersta ansvaret – socialtjänstens kris och utmaningar” (Premiss förlag).

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.goteborg.se 031-3685756

Ja tack, jag kommer!