MÅNDAG 10 OKTOBER
Stampgatan

Sacorådets styrelsemöte oktober

09:00 - 12:00

Sacorådets styrelse sammanträder en gång i månaden och diskuterar aktuella fackliga frågor med speciellt fokus på arbetsmilj och samverkansfrågor