TORSDAG 19 MAJ

Skyddsombudsträff

13:00 - 15:00

Erfarenhetsutbyte för skyddsombud

På skyddsombudsträffarna utgår vi från era frågor som vi gemensamt försöker belysa. Aktuella arbetsmilöfrågor samt arbetsmiljöarbetet i staden är stående punkter.

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.goteborg.se 031 368 57 56

Ja tack, jag kommer!