ONSDAG 23 SEPTEMBER

Arbetsmiljöträff

00:00 - 15:00

Erfarenhetsutbyte och kunskapande inom arbetsmiljöområdet

Välkomna på arbetsmiljöträff där Sacorådets träffar för skyddsombud. Arbetsmiljöträffarna syftar till att underlätta kontakt och informationsspridning mellan Sacos skyddsombud i staden. Träffarna är främst att likna vid en nätverksträff där gemensamt viktiga frågor kan dryftas. Vi lär av varandra! Andra förtroendevalda i samverkansgrupper än skyddsombud är också välkomna på dessa träffar.

Ingen föranmälan behövs.

Kontakt vid frågor Liselotte Hakeberg liselotte.hakeberg@saco.goteborg.se