Höstens kurser

Under hösten har Sacorådet genomfört två kurser som riktar sig till nya skyddsombud och förtroendevalda.

Publicerad: Fredag 6 dec 2013

Senast uppdaterad: Fredag 7 nov 2014

Fyradagarskursen som riktar sig till nya fackliga förtroendevalda och skyddsombud i samverkansgrupper var övertecknad och 23 deltagare fullföljde kursen. Utvärderingarna visar att att både kursdeltagarna samt kursledarna var nöjda med innehåll och form. Ett önskemål från deltagarna inför kommande kurser var att få mer tid för att diskutera diskriminering på arbetsplatserna.  

Den 5 december genomfördes kurs i arbetsmiljö för nya skyddsombud. 10 deltagare fick lära sig om arbetsmiljölagen, förordningar samt om hur skyddsarbetet är organiserat i Göteborgs stad.