Frigör medel för att kunna ge medarbetarna kvalificerad kompetensutveckling.

Utarma inte vår kompetens

Publicerad: Måndag 5 okt 2015

Senast uppdaterad: Måndag 5 okt 2015

Minska konsultkostnaderna i Göteborgs Stad och ge i stället stadens personal adekvat kompetensutveckling så att de själva kan utföra de sysslor som i dag utförs av konsulter, skriver Sacorådet Göteborgs stad.