Engagera dig

Förtroendevalda på Scania har en viktig roll att fylla. Vi har som uppgift att ha kontakten med arbetsgivaren och återkoppla medlemmarnas åsikter och behov. Vi kontaktar våra medlemmar vid större förändringar som påverkar dem så att de har möjlighet att tycka till - innan besluten fattas!

Var med och påverka

Exempel på uppdrag som en förtroendevald kan ha är ledamot i den lokala fackstyrelsen, kontaktombud vid MBL-förhandlingar, ledamot eller suppleant i företagets bolagsstyrelser.

Alla Akademikerföreningens förtroendevalda, inklusive styrelsen, jobbar på Scania och driver de fackliga frågorna under sin ordinarie arbetstid. Att vara nära våra medlemmar ser vi som en stor fördel och att finnas ute i organisationen är en förutsättning för att vi ska kunna sköta det fackliga uppdraget på ett bra sätt.

Här kan du se en film om hur det är att arbeta fackligt.

Är du intresserad? Maila AF-brevlådan så bokar vi in ett möte med dig för att berätta mer.