Hoppa till huvudinnehåll

Lön

Att ta karriärsteg och ta på sig mer ansvar och komplexa arbetsuppgifter ska löna sig genom hela yrkeslivet för akademiker.

Lönestrategi på företaget

Företaget måste sätta en övergripande lönestrategi så att lokala och centrala beslut i lönefrågor kan samverka.

Ökat mandat för cheferna att sätta lön

Chefer måste få större mandat att sätta lön. Både i lönerevisionen och löpande under året. Istället för årliga, centralt styrda marknadslönesatsningar bör cheferna få ett större utrymme att i det dagliga arbetet sätta löner som bygger lönestrukturen underifrån.

Förbättrad lönestruktur - speciellt för chefer

För att både upprätthålla lönestrukturen och höja lönenivån måste befordrings- och breddningspåslag under året öka. Det kräver att ökat ansvar, ny befattning, breddning, steg uppåt i en karriärväg alltid genererar ett lönepåslag - när förändringen sker.

För att ge chefer bättre möjlighet till löneutveckling behöver

  • alla steg i chefskarriären i Job Architecture (JA) användas
  • majoriteten av cheferna vara klassade i sina JA sub-familjer
  • hänsyn tas både till rollens komplexitet och chefens kompetens/erfarenhet vid klassningen i JA

Väl fungerande lönerevision

Lönerevisionen ska vara smidig och meningsfull. Löneökningen ska ha en stark koppling till prestationen och inte begränsas av det interna relativa löneläget. Lönedifferentieringen ska vara stor nog att fungera som en drivkraft till goda prestationer.

Välkända mål och bedömningskriterier

Det ska vara tydligt vilka mål och bedömningskriterier som gäller inför lönerevisionen 2025, när MySuccess ersätter dagens metod för prestationsbedömning. 

Publicerad: 2014-08-19

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Dela sidan