Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombudsrollen

Som skyddsombud företräder du dina kolleger i arbetsmiljöfrågor och att verkar för att Scania uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Genom uppdraget som skyddsombud har du därför möjligheter att vara med och påverka arbetsmiljön på Scania.

Fokus för allt arbetsmiljöarbete bör ligga på det förebyggande och systematiska arbetet. Det framgår tydligt av arbetsmiljölagstiftningen. Det är också med ett sådant förhållningssätt och arbetssätt som vi tillsammans kan utveckla en god arbetsmiljö. Skyddsombud har en mycket viktig roll i detta arbete.

Traditionellt sett har skyddsombudets arbete handlat mycket om fysiska risker i arbetsmiljön. För akademiker är det i stället de psykosociala och organisatoriska faktorerna som ger störst problem och skapar mest ohälsa. Därför arbetar AF med stort fokus på psykosocial arbetsmiljö.

För att skyddsombuden ska kunna genomföra sitt uppdrag har skyddsombuden i arbetsmiljölagen fått en rad befogenheter och rättigheter, bland annat:

  • Rätt till utbildning
  • Rätt till ledighet
  • Rätt att behålla gällande anställningsvillkor
  • Rätt att ta del av de handlingar och få de upplysningar som behövs
  • Rätt att medverka i skyddsrond och ingå i skyddskommitté
  • Rätt att begära arbetsmiljöåtgärd eller arbetsmiljöundersökning
  • Rätt att avbryta ett visst arbete, så kallat ”skyddsombudsstopp"
  • Tillträdesrätt till ”främmande” arbetsställen
  • Rätt till skadestånd i vissa fall
  • Skydd enligt förtroendemannalagen
Publicerad: 2014-03-25

Senast uppdaterad: 2016-04-20

Dela sidan