Hoppa till huvudinnehåll

Företagskultur

Scania och TRATON ska vara företag att vara stolt över. Utifrån produkter och tjänster, som samhällsaktör, för sin syn på och sitt agerande gentemot medarbetarna, samt för det mervärde och den gemenskap det erbjuder medarbetare.

Förbättrad koncernsamverkan

I samband med att allt mer utveckling sker för koncernen ska det finnas tydligt kommunicerade strategier, principer, beslutsstrukturer, regler och metoder för samarbetet. Det ska finnas tekniska förutsättningar för effektivt och hållbart arbete samt möjlighet att dra nytta av våra olika arbetssätt och kulturer.

Inflytande i transformationen

För att lyckas med nya roller och arbetssätt måste medarbetare vara utbildade och delaktiga, med möjligheter att påverka. Ledare ska få stöd och utrustas med rätt verktyg för att leda i förändring.

Företags- och produktkännedom

Framgångar och nyheter om våra produkter, tjänster och affärsområden ska vara lättillgängliga för medarbetare. Det ska finnas tydlig information om roller, arbetsområden och beslutsstrukturer i organisationen.

Värnad integritet i arbetslivet

Vid aktiviteter som riskerar att kränka medarbetare, t.ex. slumpvisa drogtester och bakgrundskontroller, ska den personliga integriteten värnas. Fokus ska ligga på förebyggande istället för kontrollerande aktiviteter. Intrång i integritet ska vägas mot vilket värde som aktiviteten förväntas skapa.

Publicerad: 2020-03-12

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Dela sidan