Hoppa till huvudinnehåll

Mångfald, rättvisa och inkludering

Alla medarbetare på Scania ska känna att de kan vara sig själva i sitt arbete, med lika möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förmågor.

Inkluderande arbetsmiljö

Arbetsmiljön på Scania måste bli mer jämställd och inkluderande. För att uppnå det på ett effektivt sätt måste samarbetet öka mellan olika arbetsgrupper och initiativ.

Aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkning

Arbete och information för att säkerställa en medvetenhet om kränkningar och trakasserier ska ske kontinuerligt. Kunskap om olika typer av diskriminering (enligt diskrimineringslagen) ska öka, till exempel om åldersdiskriminering.

Kunskapen om vikten av att som anställd visa civilkurage och agera för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla måste öka.

Stöd kring funktionsvariationer

En strategi och mål för stödstruktur gällande medarbetare med olika funktionsvariationer ska sättas samt regelbundet följas upp av företaget. Medvetenhet om funktionsvariationer måste öka för bättre förståelse och därigenom skapa en mer inkluderande miljö.

Förbättrat samarbete genom interkulturellt utbyte

Ökat samarbete med andra varumärken och länder kräver förståelse för olika kulturer. Det ska finnas tillfällen för kulturellt utbyte mellan medarbetare för att öka känslan av samhörighet och förbättra förståelsen i det dagliga arbetet.

Publicerad: 2014-08-19

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Dela sidan