Hoppa till huvudinnehåll

Ledarskap

Ledarskapet ska skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och utveckling. Förväntningarna på ledare ska vara hållbara och ge utrymme för ett gott ledarskap.

Ökad värdering av gott ledarskap

Företaget ska verka för en kultur som uppmuntrar och ger möjlighet till ett inkluderande och anpassat ledarskap – oberoende om det är i linjen eller i flödeslandskapet. Ledarskapet ska på alla nivåer genomsyras av Scania och TRATON:s kärnvärden och därigenom verka för individens bästa möjlighet att utvecklas och prestera.

Ledare som skapar psykologisk trygghet och ger medarbetare förutsättningar att utvecklas ska premieras.

Förutsättningar för hållbart ledarskap

Administrativa uppgifter ska begränsas, för att ge utrymme för ett gott ledarskap och en sund arbetsbelastning. Administrativa system ska vara användarvänliga och det ska finns stöd tex i form av AI för att underlätta.

Gruppstorlekar ska vara hanterbara, för att möjliggöra frekventa samtal med gruppmedlemmar. Det ska finnas tid och budget för grupputveckling oberoende om det är i linjen eller i flödeslandskapet, tex VCT.

Ansvar och befogenhet ska vara tydligt för att underlätta samarbetet mellan olika ledarroller i linjen och flödeslandskapet.

Stöd till ledare

Mentorskap och nätverk ska finnas tillgängliga för alla ledare. Det är viktigt att ha tillgång till en plattform för förtroendefull dialog om ledarskapsutmaningar.

Nya ledare ska få en introduktion som stödjer dem att lyckas. För de dagliga uppgifterna, men också för strategisk riktning och för att uppnå ett välfungerande team.

Publicerad: 2014-08-19

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Dela sidan