Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

För att kunna prestera och samtidigt må bra, på kort och lång sikt, krävs en god arbetsmiljö. Den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön är lika viktiga, oavsett var arbetet utförs.

Ett hälsofrämjande arbetsliv

Medarbetare ska involveras i en dialog om balans mellan förväntningar, resurser och prioriteringar och ha möjlighet att påverka sin situation. Detta är extra viktigt i den transformationsresa som företaget genomgår.

Det aktiva arbetet med att främja psykosocial hälsa ska prioriteras och arbete med psykologisk trygghet i arbetsgrupper uppmuntras.

Utifrån arbetsuppgifterna ska det finnas en flexibilitet i tid och plats, för att gynna ett hälsosamt arbetsliv. Det ska finnas möjlighet till återhämtning under arbetsdagen.

Ändamålsenliga arbetsplatser

Val av arbetsplats ska ske genom dialog där både arbetsaktivitet, förväntningar samt verksamhetens och individens behov vägs in.

Kontorsmiljöerna ska ge ett mervärde och vara anpassade till den verksamhet som bedrivs. Kontorsutrustning ska vara ergonomiskt utformad med möjlighet till justering efter individens behov. Kontorets klimatpåverkan ska minska.

Medarbetarinflytandet vid utformning och implementering av nya kontorslösningar måste öka. Kontinuerlig utvärdering är en förutsättning för en god arbetsmiljö.

Bättre digitala förutsättningar

Den digitala arbetsmiljön ska underlätta och inspirera till kreativitet, vilket kräver användarvänliga IT-miljöer i framkant. 

Publicerad: 2014-08-19

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Dela sidan