Hoppa till huvudinnehåll

Öka din lön

Vill du höja din lön? Börja då prata om den, vänta inte till nästa lönerevision. Ta alltid upp lönen i samband med en befordran - innan du tackat ja. Det är svårt att komma med ett lönekrav i efterhand. Förhandla både när du flyttar dig uppåt i en karriärväg och när du rör dig sidledes. Ökat ansvar och mer komplexa arbetsuppgifter inom en befattning ska också ge påslag.

Årlig återkommande lönerevision

För att öka din lön är det viktigt att ha en dialog med din chef över tid om din prestation och vad den är värd för företaget. Om din chef över året indikerar att du ligger på en viss nivå ska denna nivå stämma överens med den nivå du får vid prestationsbedömningssamtalet i samband med lönerevisionsprocessen.

Påslaget för lönerevision procentsatsen varierar varje år och grundar sig på lönerevisionsmatrisen som publiceras av Scania. Matrisen baseras vanligtvis på "Prestations bedömningen” samt ”Internt relativt löneläge".

Karriärsteg

När du tar ett karriärsteg (t.ex. Professional 1 to Professional 2) ska du begära att få en ökad lön innan du accepterar den nya tjänsten. Normal löneökning för att ta ett karriärsteg rekommenderas att vara runt 5–10 %. Hur stor ökningen blir beror på hur din lön förhåller sig till din nya tjänst i lönestrukturen.

För att uppmuntra till tvärfunktionella erfarenheter ska breddningstillägg ges till medarbetare som byter till ett annat område på samma komplexitetsnivå. Breddningstillägget gäller för medarbetare som haft tidigare roll 2 år eller mer. Löneökningen rekommenderas att vara runt 1–5%.

Breddning

Vid byte av tjänst ska du naturligtvis ta med dig din karriär/JA nivå (t.ex. Professional 2) och inte acceptera att gå ner i karriärsteg.

Marknadslönesatsning

När företaget känner att de har svårt att rekrytera eller behålla kompetenser görs en marknadslöneöversyn. Vilka som får ökad lön bestämmer chefen utgående från företagets identifierade behov.

Publicerad: 2023-03-10

Senast uppdaterad: 2024-01-23

Dela artikeln