Hoppa till huvudinnehåll

Historia

"Civilingenjörer, Civilekonomer och övriga Akademiker vid AB Scania-Vabis"

Den 25 maj 1955 hölls ett möte, antagligen det första, med 27 civilingenjörer från AB Scania-Vabis närvarande. En interimsstyrelse bestående av Folke Karlsson, Evald Nivaeus och Sven Rydén valdes antagligen vid denna sammankomst och kunde vid nästa föreningesmöte den 6 oktober 1955 på Stadshotellet i Södertälje presentera ett förslag på stadgar samt Preliminära riktlinjer för CF-klubben vid AB Scania-Vabis. De inbjudna bestod av "Civilingenjörer, Civilekonomer och övriga Akademiker vid AB Scania-Vabis", så tanken om ett förbund för samtliga akadmiker på företaget har följt med föreningen ända sedan begynelsen. Det första årsmötet hölls den 23 mars 1956 då föreningens första stadgar efter mycket arbete blev antagna och föreningens namn fastställdes till Scania-Vabis' Akademiker (SVA).

En stor skillnad jämfört mot idag är att föreningen ej var ansluten till andra intresseorganisationer, till exempel avvisades förfrågningar från Sveriges Civilingejörsförbund med hänvisning till föreningens stadgar. Detta berodde antagligen på att föreningens medlemmar tillhörde olika förbund och att central samordning saknades vid denna tidpunkt.

Kallelser, mötesprotokoll, stadgar, medlemsregister och andra skrivelser i orginal från tiden för föreningens instiftande finns sparade hos AF och är på begäran tillgängliga för läsning .

Publicerad: 2014-03-25

Senast uppdaterad: 2014-10-27

Dela sidan