Hoppa till huvudinnehåll

Kompetens

Att ge goda förutsättningar till kontinuerlig kompetens- och karriärutveckling bibehåller både medarbetarnas attraktivitet på arbetsmarknaden och företagets lönsamhet.

Förutsättning för kontinuerlig kompetensutveckling

Det ska finnas förutsättningar för kompetensutveckling inom ordinarie arbetstid. Ett mål för tid avsatt till kompetensutveckling ska sättas och följas upp, både per medarbetare och på övergripande företagsnivå.

Utvecklingsplaner ska dokumenteras kontinuerligt och bli mindre beroende av organisationsförändringar och chefsbyten.

Tydligare karriärvägar

Nästa steg i karriären, hur processen fungerar, och krav för att nå dit ska vara tydligt och följas upp. Chef och medarbetare har ett delat ansvar för individens karriärutveckling, och steg inom och mellan karriärvägar ska uppmuntras.

Karriärvägar för samtliga verksamhetsområden ska finnas beskrivna. Medarbetare ska känna till hur deras tjänst är klassificerad i förhållande till andra tjänster. Vakanta tjänsters klassificering ska framgå i annonsen. Karriärmöjligheter inom koncernen ska vara allmänt kända.

Kompetensutveckling kopplad till företagets kompetensbehov

Framtida kompetensbehovet i verksamheten och kopplingen till företagets strategiska mål ska kommuniceras. Relevant utbud av kompetensutveckling ska erbjudas genom hela karriären. Kunskapsutbyte mellan kollegor ska underlättas, uppmuntras och värdesättas.

Inom hållbarhet och digital teknik, t ex AI, ska en generell kompetenshöjning möjliggöras för alla medarbetare.

Rådgivning inom karriär och kompetens

Stöd inom karriär och kompetensutveckling ska erbjudas kopplat till företagets behov. Detta för att ta till vara på medarbetares kompetens och vilja att stanna kvar och utvecklas inom företaget. 

Publicerad: 2020-03-12

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Dela artikeln