Ledamot i styrelsen

Styrelsen väljs årligen av AF:s medlemmar.

Styrelsen för AF träffas för styrelsemöte varje vecka. Varje styrelseledamot ansvarar för ett område i AF:s Färdriktning.