Ledamot i valberedningen

Valberedningen för AF. Nominerar kandidater till styrelseposter. Väljs årligen på årsmötet för AFs medlemmar.