ONSDAG 14 FEBRUARI
Matsalen Scania Syd

Annual meeting, Will our jobs be replaced by AI?

15:00 - 16:30

Matsalen Scania Syd

Annual meeting with afternoon tea. Special guest: Mikael Cato, Chief Digital Officer, invited to talk about Digitalization within Scania.

Årsmöte och afternoon tea (15:00-15:30)

1. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Verksamhetsberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Styrelsens ansvarsfrihet
6. Övriga frågor

Special guest Mikael Cato (15:30-16:30)