ONSDAG 31 MAJ
Restaurang Granpark

Framtidens ledarskap

15:00 - 16:30

Restaurang Granpark

Nyttja hjärnans mekanismer i en digitaliserad värld

15:00 Mingel med Akademikerföreningsmedlemmar från AstraZeneca, AVL, RISE och Cobra Biologics. Vi bjuder på snacks och dryck.
15:20 Inledning med Ulrika Lindstrand, ordf Sveriges Ingenjörer
15:30 Framtidens ledarskap med Parisa Zarnegar
16:30 Avslut med möjlighet till fortsatt mingel

Hur kan ledarskapet stötta förändringsbenägenheten i organisationen med respekt för individer och gruppdynamik? Är framtidens ledare en super-människa? Vad kan neurovetenskap lära oss?

Tanken med föreläsningen är att belysa de utmaningar som vi ställs inför som ledare. Hur skapas en kreativ och harmonisk arbetsmiljö påen modern digital arbetsplats med betydande informationsflöden, gränslöst arbete och ständig samverkan mellan många?