TISDAG 18 APRIL
MW-hallen

Vägen till ett lyckat lönesamtal

11:00 - 12:00

Använd lönesamtalet för att visa på din insats och påverka din lön.

Har du förberett dig? Har du relevanta argument?Gör det bästa av lönesamtalet!

Anders Boström, ombudsman på Sveriges Ingenjörer ger dig handfasta råd!

Dessutom finns representanter från AF:s lönegrupp på plats för information om Scanias löneprocess 2017.

Välkommen!