TORSDAG 15 JUNI
Hörsalen by 280

Work Balance

15:00 - 16:00

Hörsalen by 280

Genom att uppmärksamma obalans tidigt kan vi förebygga uppkomst av ohälsa och öka vårt välbefinnande.

När vi ställer frågor lär vi känna varandra och oss själva, och vi kan lättare upptäcka när vi avviker från det normala.

• Har du tillräckligt med tid att hinna med dina arbetsuppgifter?
• Känner du förståelse för det som sker i organisationen?
• Kan du lägga tankarna på jobbet åt sidan på din lediga tid?
• Finns det utrymme att fira framgång?

Nu vill AF bjuda in dig som chef och medarbetare till ett seminarium där du kan lära dig mer om dialogverktyget Work Balance.

Karolina Trygg, psykolog från HH - Safety and Health och projektledare för projektet Work Balance kommer berätta mer om projektet, och framförallt om dialogverktyget som för närvarande piloteras.

Verktyget har skapats för att underlätta och säkerställa att vi på ett strukturerat och regelbundet sätt kan stämma av vår psykosociala status.