Förändringsresan

Genom att involvera medarbetare vid förändrade arbetssätt och nya tekniker, skapas en förståelse som förenklar implementeringen. För att skapa trygghet behöver villkor och etiska aspekter tas i beaktande.

Nya arbetssätt

För att lyckas med övergången till agilt arbetssätt behöver medarbetare och ledningsgrupper utbildas och involveras med möjlighet att påverka förändringen. Riskanalyser av förändringen i arbetssättet ska göras.

Trygghet vid omorganisation

Scania ska ha enhetliga och kända processer för omorganisation med tidig involvering av fack och medarbetare. Processerna ska vara skalbara för att kunna hantera förändringar av olika storlek. Vid organisationsförändringar ska medarbetare behålla sin anställningstrygghet. Komplexitet i tjänsten ska bibehållas eller utvecklas och stämma överens med medarbetarens villkor.

Etiska aspekter

Etiska aspekter måste övervägas både vid utveckling och användning av ny teknik. Det ska vara tydligt hur medarbetare ska agera om en etisk risk upptäcks.