Försäkring och pension

Tack vare kollektivavtalet har vi tjänstepension och andra försäkringar på Scania. Ökad flexibilitet i hur de kan nyttjas ger ökade möjligheter för medarbetare vid olika tidpunkter i livet.

Löneväxling

AF anser att det bör finnas möjlighet till löneväxling genom att byta en del av lönen mot extra pensionsinsättningar inom ITP-planen, eller extra semesterdagar.

Föräldralön vid uppdelad föräldraledighet

Idag kan föräldralönen enbart ges för en sammanhängande ledighetsperiod. AF anser att det ska vara möjligt att dela upp föräldraledigheten i flera perioder med bibehållen föräldralön.

Förläng bortre tidsgränsen för föräldralön

Idag kan föräldralön endast betalas ut fram tills att barnet är 18 månader. AF anser att denna bortre gräns bör  förlängas för att möjliggöra en ökad flexibilitet.

Utfyllnad vid VAB

Ett jämlikt uttag av VAB-dagar skapar samma möjlighet för män och kvinnor att utvecklas i sin yrkesroll. AF anser att Scania ska fylla ut VAB-ersättningen från Försäkringskassan på samma sätt som de gör med föräldralönen för att på så sätt minska eventuella ekonomiska hinder för ett jämställt uttag.