Försäkring och pension

Tack vare kollektivavtalet har vi tjänstepension och andra försäkringar på Scania. Större flexibilitet i hur de kan nyttjas ger ökade möjligheter för medarbetare vid olika tidpunkter i livet.

Löneväxling till ITP eller extra semesterdagar

Det ska finnas möjlighet till löneväxling genom att byta en del av lönen mot extra pensionsinsättningar inom ITP-planen, eller extra semesterdagar.

Tjänstepension efter 65 AF

anser att Scania ska betala in tjänstepension för medarbetare som väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder.

Scania Resultatbonus som pensionssparande

AF vill förändra Resultatbonusstiftelsens förvaltning så att den fokuserar på individens önskemål om risknivå och placerings- horisont för att göra det mer attraktivt som pensionssparande.

Mer flexibel föräldralön

Det ska vara möjligt att dela upp föräldraledigheten i flera perioder med bibehållen föräldralön. Den bortre gränsen för när föräldralön kan betalas ut, bör för- längas bortom dagens 18 månader.