Att göra om kontor

För att uppnå ett lyckat resultat är det viktigt att inte ha för bråttom. Det finns processer som är bra att följa för att inte missa viktiga steg.

Uppstart

Implementering

Uppföljning

Kommunikation