Aktivitetsbaserat kontor

Det aktivitetsbaserade kontoret (ABK) ska anpassas efter arbetsuppgifterna och utnyttja arbetsytan effektivt. Här finns risk för slöseri med tid vid byte av arbetsuppgifter, och att platser ockuperas om utnyttjandet är för högt. Kontoret ska främja samverkan med en bra layout.