Öppet landskap

Varje medarbetare har ett eget skrivbord och arbetsplats. Fördelen är att arbetsplatsen är anpassad för varje anställd och inte kräver någon initial anpassning. Däremot kan det hända att kontoret inte utnyttjas effektivt, och det finns en hel del störningar. Ett kontor med låg beläggning ger inte en bra team-anda.