Ledarskap

God arbetsmiljö är viktigt för alla medarbetare, oavsettorganisationsnivå. Förväntningarna på ledare ska varahållbara och ge utrymme för ett gott ledarskap.

 

Hållbart ledarskap

Konstant tillgänglighet kan inte förväntas i någon position. Riktlinjer
för tillgänglighet är viktiga för att förväntningarna ska vara tydliga.

Arbetstiden behöver följas och begränsas, oavsett om det utgår övertidsersättning eller ej. De administrativa uppgifterna bör begränsas, för
att ge utrymme för ett gott ledarskap och en sund arbetsbelastning.


Ledarskapsutveckling

För att bedriva ett bra ledarskap är tid och budget för grupputveckling
avgörande. Gruppens storlek måste vara hanterbar, för att möjliggöra
frekventa samtal med gruppmedlemmar.

En tydlig karriärväg, som uppmuntrar till gott ledarskap, behövs för att
behålla och utveckla ledare. Det ska vara möjligt att komma in på en
karriärväg för ledare oavsett ålder.

Stöd till ledare

Mentorskap och nätverk måste finnas tillgängliga för alla ledare.
Det är viktigt att kontinuerligt ha tillgång till en plattform för
förtroendefull dialog om komplexa ledarskapsutmaningar.

Nya ledare behöver en introduktion som stödjer dem att lyckas. För de
dagliga uppgifterna, men också för strategisk riktning och för att uppnå
ett välfungerande team.