Förmåner

Förmåner ska skapa mervärde utöver anställningsvillkoren. Genom ett brett utbud och ökad flexibilitet kan fler medarbetare få del av förmåner vid olika tidpunkter i livet.

 Ökat friskvårdbidrag 
Medarbetares friskvård bör uppmuntras. För att minska risken att träning väljs bort av ekonomiska skäl behöver friskvårdsbidraget höjas till Skatteverkets nivå för skattefri personalförmån. 

Deltidspension 
Det ska vara möjligt att gå ner i tid vid 60 år med samma villkor som för 62+ lösningen.  

Tjänstepension efter 65 
Scania ska betala in tjänstepension för medarbetare som fortsätter arbeta efter 65 års ålder.  

Föräldralön 
Det ska vara möjligt att dela upp föräldraledigheten i flera perioder med bibehållen föräldralön. Den bortre gränsen för när föräldralön kan betalas ut, bör förlängas bortom dagens 18 månader. 

Extra semesterdagar 
Det ska vara möjligt att växla semestertillägget till extra semesterdagar.

Klimatsmart personalbil 
Det ska finnas ett förmånligt personbilsutbud där de klimatsmarta alternativen är ekonomiskt fördelaktiga.