Förmåner

Förmåner ska skapa mervärde utöver anställningsvillkoren. Genom ett brett utbud och ökad flexibilitet kan fler medarbetare få del av förmåner vid olika tidpunkter i livet.

Ökat friskvårdbidrag
Medarbetares friskvård bör uppmuntras. För att minska risken att
träning väljs bort av ekonomiska skäl behöver friskvårdsbidraget höjas
till Skatteverkets nivå för skattefri personalförmån.

Deltidspension
Det ska vara möjligt att gå ner i tid vid 60 år med samma villkor som
för 62+ lösningen.

Tjänstepension efter 65
Scania ska betala in tjänstepension för medarbetare som fortsätter
arbeta efter 65 års ålder.

Föräldralön
Det ska vara möjligt att dela upp föräldraledigheten i flera perioder
med bibehållen föräldralön. Den bortre gränsen för när föräldralön kan
betalas ut, bör förlängas bortom dagens 18 månader.

Extra semesterdagar
Det ska vara möjligt att växla semestertillägget till extra semesterdagar.

Klimatsmart personalbil
Det ska finnas ett förmånligt personalbilutbud där de klimatsmarta
alternativen är ekonomiskt fördelaktiga.