Klimatpåverkan

Att visualisera och sätta mål för Scanias klimatpåverkan underlättar för medarbetare att göra klimatsmarta val.

Målsatt och visualiserad klimatpåverkan

För att minska klimatpåverkan bör det finnas en koldioxidbudget som verksamheten har att förhålla sig till, nedbruten så långt som möjligt. Genom att visualisera vår klimatpåverkan, blir det enklare för
medarbetare att göra klimatsmarta val.

Klimatsmart mat

Scania ska säkerställa att det finns ett utbud av god, varierad, näringsrik och klimatsmart mat i våra restauranger och kiosker.

Klimatsmarta kontor

Lokaler ska vara energieffektiva avseende belysning, ventilation och utrustning. Det ska finnas hållbarhetskrav på leverantörer av tjänster och elektronisk utrustning, såsom mobiler och datorer. Sopsortering ska möjliggöras och uppmuntras, även i kontorsmiljö. Engångsartiklar ska undvikas vid dryckesautomater och kiosker.

Hållbara transporter

Scania ska underlätta för medarbetare att välja klimatsmarta transport-
lösningar till, från, samt i arbetet. Exempelvis genom ökad rutt/turtäthet för Scania Go, fler elcyklar samt fler och säkrare pendlings-cykelparkeringar. Transporttiden kan därigenom minska eller kunna användas till arbete, återhämtning eller vardagsmotion. Dessutom bör förmånliga och klimatsmarta personalbilar och tjänstebilar erbjudas.