Lönebegrepp, i löneavtalet m. fl.

Inom lön används en uppsjö av olika begrepp. Här hittar du förklaringar på några, inklusive de viktigaste begreppen i löneavtalet för att underlätta tillämpning och förståelse.

Utgångspunkter för lönesättningen

Ett viktigt stycke i löneavtalet är, Utgångspunkter för lönesättningen. Här finns bland annat en text om förberedelsen inför lönerevisionen:

" De lokala parterna ska göra en gemensam genomgång av medlemsgruppens lönestruktur och aktuellt löneläge i syfte att:

- klargöra de förändringar av lönestrukturen som skett över tid

- uppmärksamma behov av särskilda lönejusteringar

- uppnå en lönedifferentiering och lönespännvidd som understödjer goda arbetsinsatser

- klargöra de lönekriterier/bedömningsgrunder som tillämpas vid företaget. De bedömningsgrunder som tillämpas på företaget ska vara förenliga med Tjänstemannaavtalets löneprinciper och avtalet om kompetensutveckling i företagen. "

Klicka på länkarna för att hitta förklaringar med i text och bild. Den utgår från begreppen i Saco-rapporten Alla dessa siffror – Viktigt om lön och löneutveckling. Hör gärna av dig med synpunkter och kommentarer till af.brevlada@scania.com

Lönerevision

Lönestruktur

Lönespännvidd, lönespridning och P90/P10

Förändringar av lönestrukturen över tid

Lönedifferentiering

Särskilda lönejusteringar