Lönedifferentiering

Enligt Teknikavtalets löneprinciper ska ”de lokala parterna sträva efter att uppnå en lönedifferentiering och lönespännvidd som understödjer goda arbetsinsatser.” Det betyder att det ska finnas en koppling mellan prestation och lön, för att på så sätt skapa en drivkraft till bra prestationer som ger produktivitetsökning och ökad konkurrenskraft. 

Löneprinciperna säger också att: 

- ” lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder och löneskillnader vara sakliga och väl motiverade”

- ” ett svårare arbete som ställer högre krav på utbildning, skicklighet, ansvar och kompetens ska ge högre lön än ett enklare arbete.” 

- " Även marknadskrafterna påverkar löneavvägningen. "

Differentiering ska alltså ske inom roller och mellan roller, beroende på skicklighet, ansvar etc.