Aktuellt löneläge, relativa löneläget och rankinglistan

Aktuellt löneläge

Aktuellt löneläge avser nivån lönekurvan ligger på. Lönekurvorna ligger för AF:s medlemmar ligger tex på högre nivå år 2020 än år 2014. Förbättrad prestation och produktivitet tillsammans med inflationen samverkar för att höja de nominella lönenivåerna. När lönenivån ökar mer än inflationen fås reallöneökningar.

Lönekurvor på olika lönenivå

Klicka på bilden för att se den större. Källa: AF lönestatistik

Relativa löneläget och ranking av löneläge

För att kunna bedöma det aktuella löneläget behöver det ställas i relation till något. Till det används begreppet relativt löneläge. Relativa löneläget jämför en grupps löner med en annans. Det är viktigt att jämföra grupper med samma förutsättningar. I tabell 1 anges examensår, utbildningsgrupp etc som jämförelsevariabler. I tabell 2 jämförs löneläget för hela Scania 2019 med andra industriföretag inom Teknikarbetsgivarna i Rankinglistan.

Relativa löneläget

Tabell 1 Klicka på bilden för att se den större. Källa: Sveriges Ingenjörer

Rankinglista

Tabell 2 Rankinglista företag tillhörande Teknikarbetsgivarna (TAG) 2019 Källa: Sveriges Ingenjörer