Lönestruktur

Lönestrukturen avser medellönekurvans form/lutning för en bransch, grupp eller yrke. En brantare lönekurva har en större skillnad mellan medel-ingångslön och medel-slutlön än en flack. Lönekurvans form indikerar därmed möjligheten till en lönekarriär. En brant kurva indikerar en bättre möjlighet än en flack kurva. Individer inom gruppen kan så klart ha både brantare och flackare löneutveckling än vad medellönekurvan visar. Läs mer om Lönestrukturens betydelse.

Lönestruktur