Större löneglidning mellan revisoner

Större löneglidning mellan revisioner

Här är löneglidningen i form av befordrings- och breddningspåslag under året tillräckligt stor för att upprätthålla lönestrukturen, tillsammans med lönerevisionen.

För att det ska vara möjligt är det viktigt att varje befordranstillfälle och karriärsteg tas till vara för att ge ett lönepåslag. Annars blir inte löneglidningen tillräckligt stor.