Lönemodellen

Lönemodellen där Industrin sätter märket som alla branscher ska följa infördes 1998. Sedan dess har relativlönerna för civilingenjörsyrket fallit - trots arbetskraftsbrist. Lönemodellen som fungerar så bra för Sverige, har alltså sina utmaningar. Vi förklarar hur lönerevisonen påverkar lönestrukturen och vikten av lön vid befordranstillfället.

Intro till lönestruktur

Utöver lönerevisionen krävs ett strukturpåslag för att upprätthålla ingenjörsyrkets lönestruktur

Ingen ökad kostnad att upprätthålla strukturen

Lönemodellens historia och dilemma