Ingen ökad kostnad att upprätthålla strukturen

Värt att notera är att förutsatt att kollektivet inte växer eller förändras på andra sätt, räcker den äldsta gruppens högre löner, när de går i pension, till de nyanställdas löner samt till löneökning för övriga grupper som har skaffat sig mer erfarenhet och bytt jobb.

Klicka på bilden för att göra den större.

Källa: Sveriges Ingenjörer