Intro till lönestruktur

Lönestrukturen visar lönerna och deras inbördes förhållanden

Lönestrukturen är löneutvecklingskurvan för ett kollektiv, en bransch eller grupp under arbetslivet. Individernas ingångslöner, slutlöner, lönerevisionspåslag och påslag vid karriärsteg, så kallad löneglidning, skapar strukturens form och lutning. Ett företags lönestruktur visar på den generella möjligheten till lönekarriär inom företaget. Ett företag med en brantare kurva indikerar bättre möjlighet till lönekarriär än ett företag med flackare kurva. Individer inom företaget kan så klart ha både brantare och flackare löneutveckling än vad företagets generella lönestruktur visar.

Lönestruktur för civilingenjörer inom avtalsområde teknikarbetsgivarna 2019.

Källa: Saco lönesök. Klicka på bilden för att se den större.

Lönestrukturen indikerar möjligheten till löneutveckling

För en individ är det viktigt att veta att goda prestationer ska kunna ge en löneutveckling genom hela yrkeslivet. Därtill att en arbetsinsats enligt förväntan ger en löneutveckling som minst överstiger inflationen. Det motiverar fortsatt goda arbetsinsatser.

Ur ett samhällsperspektiv sänder lönestrukturen en signal om hur en utbildning värderas av arbetsgivarna och är del av dess status och attraktivitet. En högt värderad utbildning drar till sig de bästa studenterna som sedan kan göra skillnad i sin yrkesutövning. I längden är det de som bidrar till Sveriges innovationsförmåga, landets välfärd och konkurrensförmåga.

Genom att följa förändringar av lönestrukturen över tid synliggörs förbättringar och försämringar av möjligheten till en lönekarriär; På arbetsplatsen, för en utbildning eller för en karriärväg. Det gör det möjligt för en individ att göra aktiva val. Det tydliggör också när justeringar av lönestrukturen behöver göras.

Utbildning ska löna sig

Det minsta en lönestruktur ska indikera är att en individ inte kommer förlora på att välja en högskoleutbildning jämfört med någon som börjar jobba direkt efter gymnasiet*. En akademisk utbildning innebär 4,5-8 ** år senare introduktion till arbetsmarknaden vilket innebär förlorad inkomst under studieåren, studieskulder, kortare uppbyggnad av pensionskapital och progressiva skatter. För en individ är det alltså viktigt att löneutvecklingen genererar en livslön som motiverar investeringen av tid och pengar i en utbildning.

* 40% av Sacos utbildningar går back enligt Saco.

** Snitt-utbildningstiden för högskoleutbildad och doktorand enligt Saco.