Utöver lönerevisionen krävs ett strukturpåslag för att upprätthålla ingenjörsyrkets lönestruktur

Revisionsutrymmet

Revisionsutrymmet baseras på två faktorer. Det centrala löneavtalet och företagets resultat. 

Nivåhöjning

Lönerevisionen ger en nivåhöjning till lönestrukturen. 

Nivåhöjning

Lönestrukturen för en grupp år ett,  och år två efter revisonspåslaget. Klicka på bilden för att se den större.

Ofta ges ungefär samma procentuella revisionspåslag till olika grupper inom företaget. 

Samma revisionspåslag

Samma revisionspåslag till grupper med olika lönestruktur. Klicka på bilden för att se den större. 

Strukturpåslag

För att upprätthålla lönestrukturen, lönekurvans form/lutning, behövs utöver det nivåhöjande påslaget också ett strukturpåslag. Hur stort strukturpåslaget behöver vara avgörs av lönekurvans form. 

Stukturpåslag

Samma revisionspåslag men olika strukturpåslag. Klicka på bilden för att se den större. 

Strukturdelen kommer från befordranspåslag när individer tar karriärsteg i form av större ansvar och komplexare arbetsuppgifter, samt från särskilda lönejusteringar tex i form av investeringar i marknadsutsatta grupper. 

För litet strukturpåslag

När nivådelen fördelas lika till grupper med olika lönestruktur, vilket ofta är fallet i praktiken, blir strukturdelen desto viktigare. En grupp med stora utvecklingsmöjligheter och karriärsteg har ofta en brantare lönestruktur. Om löneglidningen begränsas blir lönestrukturen med tiden flackare och medellönen sjunker. En grupp med mindre karriär- och utvecklingsmöjligheter har oftare en flackare struktur. På sikt blir det mycket stor skillnad i medellöneutveckling för de olika grupperna. Historisk löneutveckling.

Strukturpåslaget för grupp B räcker inte för att upprätthålla lönestrukturen. Trots att strukturpålaget är större än för grupp A. Klicka på bilden för att se den större.